Hyppää sisältöön

Pakkoavioliitto on rikos ja se on voitava mitätöidä

Mahdollisuus mitätöintiin viestittäisi, että avioliittoon pakotetun perus- ja ihmisoikeuksia on loukattu.

PAKKOAVIOLIITON uhreja on tullut Suomessa tietoon aiempaa enemmän. Pakkoavioliitto on rikos ja ihmisoikeusloukkaus, johon monesti liittyy myös muita vakavien rikosten tunnusmerkkejä, kuten väkivaltaa tai sen uhkaa, vapaudenriistoa ja taloudellista hyväksikäyttöä.

Merkittävä osa pakkoavioliitoista tapahtuu kotimaassa. HS uutisoi kesäkuussa avioliittoon painostamisesta suomalaisissa uskonyhteisöissä.

OIKEUSMINISTERIÖSSÄ valmistellaan pakkoavioliiton kumoamista sekä avioliittoon pakottamisen kriminalisointia. Nykyinen käytäntö, jossa pakkoavioliitot voidaan tuomita ihmiskauppana tai pakottamisena, ei tunnista kaikkia avioliittoon pakottamisen tilanteita ja prosesseja.

Oikeustilan selkeyttämiseksi pakkoavioliitot on kriminalisoitava erikseen. Ihannetapauksessa kriminalisointia ja pakkoavioliiton oikeusvaikutusten poistamista valmisteltaisiin yhdessä eikä erillisinä kuten nyt, mutta vähintään esitysten yhteensovittaminen on välttämätöntä.

Avioliittoon pakotetun henkilön tulisi saada mahdollisuus vaatia avioliiton mitätöintiä, jolloin sen oikeusvaikutukset poistettaisiin taannehtivasti. Avioliitolla on merkittäviä taloudellisia oikeusvaikutuksia ja myös vaikutuksia lasten asemaan.

AVIOERO tai ehdotettu avioliiton kumoaminen eivät poista näitä vaikutuksia ja antavat pakottajalle mahdollisuuden kontrolloida pakotettua mahdollisen oikeudenkäynnin aikana. Erikoisin tilanne on silloin, jos pakottaja voi vaatia osaa pakotetun omaisuudesta avio-oikeuden nojalla. Pakkoavioliitossa syntyneen lapsen etu ei välttämättä edellytä avioliiton rinnastamista vapaaehtoisesti solmittuun avioliittoon.

Mahdollisuus mitätöintiin viestittäisi, että avioliittoon pakotetun perus- ja ihmisoikeuksia on loukattu. Lainsäädännön tehtävä on toimia myös ennalta ehkäisevästi. Mitätöinti ja selkeästi säännelty rikosoikeudellinen vastuu sekä oikeus korvauksiin viestittävät tästä.

PAKOTETULLE voi olla tärkeää päästä pois niin, ettei pakkoavioliitosta jää merkkiä uhrin elämään. On tärkeää, että valmisteilla olevaan lakiesitykseen lisätään mahdollisuus avioliiton mitätöintiin sen kumoamisen lisäksi.

Uuden lakiesityksen tulee mahdollistaa se, että avioliittoon pakotettu voi valita avioeron, avioliiton kumoamisen ja mitätöinnin väliltä sen mukaan, mikä turvaa parhaiten hänen oikeutensa ja lasten aseman. Syyttäjän on tärkeää saada oikeus nostaa kanne pakoavioliiton kumoamiseksi tai mitätöimiseksi, sillä uhri voi kohdata asiassa vahvaa painostusta.

Eva Biaudet

kansanedustaja (r)

puheenjohtaja, Naisjärjestöjen keskusliitto

Johanna Niemi

prosessioikeuden professori, Turun yliopisto

Teksti on julkaistu Helsingin Sanomien Lukijan mielipide -palstalla 18.8.2021.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.