Hyppää sisältöön

Palkkataistojen sävyttämä juhlavuosi

Tuleva kevät on työehtoneuvotteluiden aikaa. Sairaanhoitajaliitto tukee Tehyn neuvottelutavoitteita. Tavoitteena on, että hoitoalan palkankorotukset ovat vähintään yhtä suuret tai suuremmat kuin ns. vientialoilla.

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet edistämään palkkatasa-arvoa samapalkkaisuusohjelmalla vuosina 2006-2019.

Samapalkkaisuusohjelman aikana sukupuolten palkkaero on kaventunut noin neljällä prosenttiyksiköllä.

”Jos samaa rataa jatketaan, palkkatasa-arvo saavutetaan vuonna 2090”, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela. Sairaanhoitajaliitto on yksi Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöistä.

Hän toteaa, että palkkojen nostolla olisi myös positiivisia vaikutuksia. Naisvaltaisella hoitoalalla on paljon hoitovapaista johtuvia poissaoloja ja matalapalkkaisuus näkyy ennen pitkää myös naisten eläkkeissä. Palkkatasa-arvo korjaisi tilannetta.

”Tällä hetkellä ongelmana on, että ihmiset eivät jaksa työskennellä tällä alalla ja siirtyvät pois. Ala pitää saada houkuttelevaksi.”

Vuosi 2020 on Sairaanhoitajaliitolle muutoinkin tärkeä. Liitto täyttää 95 vuotta, Sairaanhoitajien pohjoismainen yhteistyö 100 vuotta ja WHO on julistanut vuoden 2020 sairaanhoitajien ja kätilöiden vuodeksi.

Alkanut vuosi pitää sisällään useita kampanjoita, Näiden tarkoituksena on saada sairaanhoitajien ääntä kuulumaan, tuoda esille heidän työpanostaan ja sitä, mitä sillä saadaan aikaiseksi.

”Katsomme hyvillä mielin tähän vuoteen, erityisesti, kun WHO on huomannut alan merkityksen. Terveydenhuolto ei toimi ilman sairaanhoitajia”, Hahtela sanoo.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.