Hyppää sisältöön

Puheenjohtajan kannanotto ”Sukupuolten välistä tasa-arvoa on edistettävä lamankin oloissa.”

Sukupuolten välistä tasa-arvoa on edistettävä lamankin oloissa, kysymys on arvovalinnoista. Eduskunnan puhemiehistöön tarvitaan vaalien jälkeen molempien sukupuolten edustajia. Vastuu toteutuksesta on eduskuntapuolueilla.

Suomi elää yhtä historiansa vaikeinta lamaa. 1990-alun lamasta noustiin vientivetoisella kasvulla, jossa Nokian nousulla oli hyvin tärkeä merkitys. Harjoitettu talous- ja veropolitiikka tuki kasvun edellytyksiä. Kyllä tästäkin lamasta selvitään, kunhan löydetään keinot kilpailukykymme palauttamiseen, koska olemme erittäin paljon viennistä riippuvainen maa.

Taloudellisesti tiukkoina aikoinakin on tärkeää edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Perhevapaakustannusten tasaaminen, samapalkkaisuuden edistäminen sekä työ- ja perhe-elämän parempi yhteensovittaminen ovat naisille tärkeitä tavoitteita. Naisten työnantajaa yksinään rasittavat perhevapaiden kulut heikentävät merkittävästi nuorten naisten työmarkkina-asemaa. Palkkatasa-arvossa naiset ovat edelleen kuopassa, kun naisen euro on 83 senttiä!

Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisessa meillä riittää edelleen haasteita. Kysymys on perhe-elämän tarpeiden ottamisesta huomioon työaikajoustoina, osa-aikatyö- tai lyhennetyn työajan mahdollisuuksina. Näitä työ- ja perhe-elämän ongelmia pitää ratkoa työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä.

Suomea on pidetty yhtenä tasa-arvon mallimaana.  Eduskunnan puhemiehistössä on jo kolmatta vaalikautta yhtä vuoden poikkeusta lukuun ottamatta vain toisen sukupuolen edustajia, miehiä. Tämä on täysin väärä signaali tasa-arvon mallimaasta ulkomaille. Puhemiehistön kokoonpanon tulee noudattaa tasa-arvolain tavoitteita.

Vaalien jälkeen valittavan eduskunnan puhemiehistössä pitää molempien sukupuolten edustajien olla edustettuina. Tästä vastuun kantavat eduskuntapuolueet eduskunnan järjestäytymisestä sovittaessa.

Naisjärjestöjen Keskusliiton vaalitavoitteiden periaatteiden mukaisesti vetoan puolueisiin tasa-arvolain tavoitteiden noudattamisesta vaalissa.

Sirkka-Liisa Anttila
Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja
[email protected]

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.