Hyppää sisältöön

Raiskaus on määriteltävä suostumuksen puutteen kautta

Suomen rikoslaissa seksuaalirikokset määritellään käytetyn väkivallan tai sen uhan perusteella tai uhrin puolustuskyvyttömyyden kautta, mikä loukkaa ihmisen itsemääräämisoikeutta eikä vastaa nykyistä käsitystä raiskauksesta; Sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin että Kansainvälinen rikostuomioistuin määrittelevät raiskauksen suostumuksen puutteen kautta.

Ruotsissa hallitus ehdottaa lakia, jonka mukaan seksi on kiellettyä ilman osapuolten nimenomaista suostumusta. Ruotsin hallituksen mukaan suostumuksen merkityksestä keskusteleminen voi ehkäistä raiskauksia, ja muutoksella olisi joissain tapauksissa konkreettinen vaikutus ilmoituksiin tai tuomioihin. ”Yhdysvalloissa sekä Iso-Britanniassa raiskaus on määritelty suostumuksen puutteen kautta jo pitkään. Vaatimus suostumuksen puutteesta on peräisin jo 1970-luvun naisliikkeestä Yhdysvalloista. Raiskauksen tunnusmerkistö on laajentunut vuosien saatossa sukupuoliroolien ja naiskuvan muuttuessa. Lainsäädännön tulee heijastaa nykyistä käsitystä”, korostaa Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja, rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on toistuvasti vaatinut suostumuksen puutteen kirjaamista seksuaalirikosten tunnusmerkistöön. Keskusliitto katsoi vuonna 2010 antamassaan lausunnossa, että luonnos Euroopan neuvoston yleissopimuksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja poistamiseksi edellytti Suomelta rikoslain muuttamista. Suomen vuonna 2015 ratifioiman, Istanbulin sopimuksena tunnetun yleissopimuksen artikla 36 velvoittaa sopimusvaltiot kriminalisoimaan kaikki toiseen henkilöön tahallisesti ilman tämän suostumusta kohdistetut seksuaaliset teot.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on lisäksi mukana tukemassa Suostumus2018-kansalaisaloitekampanjaa, joka jatkaa #metoo-, #dammenbrister- ja #memyös -kampanjoiden vaatimusten edistämistä vaatimalla raiskauksen määrittelemistä suostumuksen puutteen kautta.

Eduskunnan naisverkoston aloitteesta tehty lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta eli suostumuksen puutteen lisääminen raiskauksen tunnusmerkistöön on eduskunnan täysistunnon käsittelyssä kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2018.

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry 

Eva Biaudet                                                      Terhi Heinilä
puheenjohtaja                                                   pääsihteeri  

Lisätietoja

Eva Biaudet, puheenjohtaja, puh. 050 3140205                        
Terhi Heinilä, pääsihteeri, [email protected], puh. 040 530 5544
Anni Hyvärinen, järjestösihteeri, [email protected], puh. 050 388 8868

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Keskusliitto toimii naisten aseman, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistämiseksi yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

www.naisjarjestot.fi        |                NJKL Facebookissa          |               NJKL Twitterissä

Kannanotto PDF-muodossa

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Liity jäseneksi

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.