Hyppää sisältöön

Raiskaus on raiskaus kotonakin, muistuttavat tasa-arvo- ja ihmisoikeusjärjestöt

Raiskaus avioliitossa kriminalisoitiin 17 vuotta sitten. Silti parisuhteessa koetusta seksuaalisesta väkivallasta vain alle prosentti päätyy poliisin tietoon. Vuonna 2010 poliisille tuli 33 ilmoitusta parisuhteessa tapahtuneista raiskauksista, vaikka vuosittain noin 6 500 naista kokee seksuaalista väkivaltaa suhteessaan.

Suurin osa seksuaalisen väkivallan uhreista tuntee väkivallan tekijän. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisilinjalle soittaneista suurin osa on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi joko yhteisessä asunnossa tai tekijän tai uhrin asunnossa.

”Naisten Linjan palveluista tukea hakevien naisten kertomuksissa seksuaalinen väkivalta yhdistyy usein muihin parisuhdeväkivallan muotoihin. Seksuaalista väkivaltaa on erityisen vaikea tunnistaa jatkumossa, jossa naisen kokemus pahoinpitelyistä, toistuvista raiskauksista ja jatkuvasta henkisestä väkivallasta kietoutuvat yhteen”, painottaa Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion puheenjohtaja ja Naisten Linjan vs. toiminnanjohtaja Tanja Noponen.

Seksuaalisen väkivallan uhrille avun ja oikeuden hakemisen kynnys on korkea. ”Yhteiskunnan tehtävä on madaltaa tätä kynnystä. Seksuaalinen väkivalta pitää ottaa puheeksi aina, kun puhutaan parisuhdeväkivallasta. Uhrien tukipalvelujen on oltava helposti saavutettavissa. Näillä toimilla murretaan pala palalta hiljaisuutta
kotona tapahtuvan raiskauksen ympäriltä”, toteaa naisten oikeuksien asiantuntija
Pia Puu Oksanen Amnesty Internationalin Suomen osastosta.

Palvelut saatava ajan tasalle

Suomessa seksuaalisen väkivallan uhreille ei ole tarjolla riittävästi palveluita, vaan tarjonta on satunnaista ja palveluiden saatavuudessa on alueellisia eroja. Yhtenäisiä
hoitoketjuja pystytään tarjoamaan vain harvalla paikkakunnalla, eikä työntekijöillä ole läheskään aina käytössään riittäviä tietoja tai toimintaohjeita.

Seksuaalisen väkivallan uhreille tarvitaan matalan kynnyksen palveluverkosto, jossa uhri saa akuutin vaiheen palveluita, asianmukaista lääketieteellistä ja psykososiaalista hoitoa sekä selviytymisvaiheen tukea. Tällä hetkellä kolmas sektori kantaa päävastuun uhreille tarkoitettavasta avusta, joten valtion ja kuntien on
lisättävä suoraa tukeaan järjestöille.

”Palvelut eri alueilla vaihtelevat suuresti ja juuri seksuaalisen väkivallan osalta
asiantuntevaa palvelua on vaikea saada. Edes erikoissairaanhoidon piirissä laatu
ei ole tasainen. Asian korjaaminen edellyttää terveydenhoitohenkilöstön laajaa
täydennyskoulutusta, mikä edellyttää taloudellista panostusta”, vaatii NYTKIS
ry:n vs. pääsihteeri Johanna Pakkanen.

Lisätietoja:

Suomen kansallinen
väkivaltaobservatorio, puheenjohtaja Tanja Noponen (050 413 1470,
[email protected])


Amnesty International, naisten oikeuksien asiantuntija Pia Puu Oksanen (040 833 1140, [email protected])


Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry, vs. pääsihteeri Johanna Pakkanen (050, 4696 242, [email protected])

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen päivän 25.11. tapahtumat

Valoa, ei väkivaltaa -kynttilätapahtumat
Kynttilätapahtumilla kiinnitetään huomiota vakavaan asiaan valoisalla otteella. Järjestöt jakavat yli 60 paikkakunnalla kampanjaviestillä ”Raiskaus on raiskaus kotonakin” varustettuja kynttilöitä ohikulkijoille ja levittävät tietoisuutta naisiin
kohdistuvasta väkivallasta. Helsingissä Kolmen sepän aukiolla on myös Silent
witness -näyttely. Lisätietoja:
www.valoaeivakivaltaa.fi

Valoa, ei väkivaltaa -tapahtumien toteuttamisesta vastaavat puolueiden naisjärjestöt ja alueelliset NYTKIS-toimikunnat, jotka tekevät yhteistyötä paikkakunnasta
riippuen mm. Amnestyn, Zontien ja Profeministimiesten kanssa.

Kohti pelotonta maailmaa -keskustelutilaisuus
Helsingin Kampissa, Eurooppasalissa, pidettävässä tilaisuudessa pohditaan väkivallan haavoittavuutta ja sitä, miten haavoittuvuus kohdataan uhreille suunnatuissa palveluissa. Keskustelemme, millä tavoin väkivallan uhri näyttäytyy mediassa ja auttamispalveluja tarjoavien mielissä.

Tilaisuuden järjestävät Amnesty Internationalin Suomen osasto yhdessä Joku raja! -verkoston, NYTKIS ry:n ja Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion kanssa. Toimittajien tiedustelut: tiedottaja Heli Sariola, puh. 040 833 1532,
[email protected].

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.