Hyppää sisältöön

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus lisää tasa-arvoa

Uudistuksen myötä varhaiskasvatusoikeuden laajuus ei olisi enää riippuvainen lapsen huoltajien perhevapaista, opinnoista, työsuhteesta tai asuinpaikasta. Täysipäiväisen, kokoaikaisen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen on huomattava naisten työllistymistä ja sukupuolten tasa-arvoa edistävä tekijä.

”On tärkeää, että naisilla on mahdollisuus osallistua täysipainoisesti työelämään. Laadukas varhaiskasvatus on käytännössä ollut edellytys etenkin äitien työssäkäynnille. Perheiden tulee voida luottaa siihen, että lapsen oikeus laadukkaaseen ja lapsen hyvinvointia edistävään varhaiskasvatukseen säilyy perheen elämäntilanteesta tai asuinpaikasta riippumatta. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus tulee toteuttaa kokopäiväisenä jokaisen lapsen kohdalla”, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet huomauttaa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on pitänyt huolestuttavana sitä, että varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen on voinut viivästyttää naisten töihin paluuta perhevapaiden jälkeen. Äitien pitkät perhevapaat vahvistavat entisestään perheen sisäisen hoivavastuun jakautumista epäsuhtaisesti. Pitkät kotonaolojaksot työelämän ulkopuolella vaikuttavat myös naisten urakehitykseen ja palkka- ja eläkekertymään. Yhden huoltajan perheille, joista naiset muodostavat lähes 90 prosenttia, vaikutukset ovat vieläkin voimakkaampia. Lapsiperheköyhyys on yhden huoltajan perheissä huomattavasti kahden vanhemman perheitä yleisempää. Varhaiskasvatukseen osallistumisen on osoitettu tasa-arvon edistämisen lisäksi tasaavan sosioekonomisia eroja ja ehkäisevän syrjäytymistä.

Naisjärjestöjen Keskusliitto korostaa, että varhaiskasvatuksen tulee olla saavutettavaa. Sen tulee olla saatavilla myös vuorohoitona ja päivähoitomaksujen tulee olla kohtuullisia. Päiväkotien on oltava lähipalveluita ja riittävät henkilöstöresurssit on turvattava.

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry


Eva Biaudet
puheenjohtaja

Terhi Heinilä
pääsihteeri

Lisätietoja :
Eva Biaudet, puheenjohtaja, puh. 050 512 1846
Terhi Heinilä, pääsihteeri, [email protected], puh. 040 530 5544
Maria Mailasalo, vaikuttamisen suunnittelija, [email protected], puh. 050 475 4256

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 60 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Keskusliitto toimii naisten aseman, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistämiseksi yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.