Hoppa till innehåll

Bli medlem

”Vi stärker varandra. Samarbetet med våra medlemsorganisationer och intressegrupper är grunden i vår verksamhet, eftersom ingen av oss klarar sig ensam.”

Terhi Heinilä, generalsekreterare

6 + 1 skäl att bli medlem i Kvinnoorganisationernas Centralförbund!

1) NÄTVERKA
Som medlem blir du en del av en unik och bred sammanslutning av finländska kvinnoorganisationer och kan nätverka med andra aktörer.

2) SAMARBETA
Tillsammans med våra medlemsorganisationer ordnar vi gemensamma påverkanskampanjer, projekt och evenemang för att förbättra jämställdheten och kvinnors rättigheter.

3) ANVÄND MEDLEMSFÖRMÅNERNA
Vi erbjuder bland annat olika utbildningar och ett årligt ledarskapsforum.

4) BLI STYRELSEMEDLEM
Våra medlemsorganisationer kan nominera kandidater till styrelsen. Årsmötet väljer styrelse årligen.

5) FÅ MER SYNLIGHET FÖR DIN ORGANISATION
Genom våra nyhetsbrev och sociala medier kan din organisation få mer synlighet för er verksamhet, era projekt och era evenemang.

6) PÅVERKA FÖRBUNDETS VERKSAMHET
Medlemsorganisationerna styr hur Kvinnoorganisationernas centralförbund Centralförbund utvecklas och vilka förbundets målsättningar är. På det årliga årsmötet bestämmer medlemsorganisationerna om till exempel förbundets verksamhetsplan och budget.

+1) KOLLEKTIV STYRKA!
Tillsammans är vi starkare och får bättre genomslag för vårt budskap.

FÖRBUNDETS MEDLEMMAR

Ordinarie medlemmar

Riksomfattande organisationer och andra registrerade föreningar som verkar i enlighet med förbundets syfte kan ansöka om medlemskap i Kvinnoorganisationernas centralförbund Centralförbund. Förbundets styrelse fattar beslut om att anta nya medlemmar.

Samfundsmedlemmar

Utöver ordinarie medlemmar har förbundet också samfundsmedlemmar. Registrerade stiftelser och samfund med rättsförmåga kan ansöka om samfundsmedlemskap. Förbundets styrelse fattar beslut om att anta nya samfundsmedlemmar.

MEDLEMSAVGIFT

Förbundets årsmöte bestämmer vad den årliga medlemsavgiften är för ordinarie medlemmar och samfundsmedlemmar. Hedersordföranden och hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift. Medlemsavgifterna för år 2022 är:

  • 1–500 medlemmar 70 €
  • 501–1 000 medlemmar 110 €
  • 1 001–5 000 medlemmar 220 €
  • 5 001–10 000 medlemmar 330 €
  • 10 001–20 000 medlemmar 440 €
  • fler än 20 000 medlemmar 550 €
  • samfundsmedlem 950 €

Vill din organisation bli medlem i Kvinnoorganisationernas Centralförbund?

Fyll i medlemsansökan!


Dela på sociala medier: