Hyppää sisältöön

Tasa-arvo toteutuu, kun sitä toteutetaan

Tuudittaudumme edelleen usein ajatukseen siitä, että olemme tasa-arvon mallimaa. Suomi on Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) tuoreimman tasa-arvoindeksin mukaan EU:n tasa-arvoisimpia maita, mutta Suomessa on silti Euroopan mittapuulla merkittäviä tasa-arvohaasteita, joista yhtenä selkeimpänä naisiin kohdistettu väkivalta.

Suomi on saanut asiasta toistuvasti huomautuksia kansainvälisiltä toimijoilta, kuten Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmältä (GREVIO). Tähän on reagoitu valtion tasolla esimerkiksi perustamalla naisiin kohdistuvan väkivallan asiantuntijan virka yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Sen myötä sukupuolistuneen väkivallan vastaisen työn rakenteellisuutta edistetään kuluvasta vuodesta alkaen muun muassa vahvistamalla tiedonkeruuta poliittista päätöksentekoa varten.

Kuten koulujen Pisa-tulokset, ei tasa-arvokaan ole automaatio ja itsestäänselvyys, vaan vaatii koulutuksen laadun tapaan tavoitteellista, järjestelmällistä ja kunnianhimoista edistämistä. Myös miesten tulee ottaa aktiivisempi rooli tässä työssä. Tämä korostuu uudenlaisella tavalla nykymaailmassa, jossa esimerkiksi kansainvälisesti toimiva anti-gender-liike pyrkii systemaattisesti heikentämään naisten ja sateenkaari-ihmisten oikeuksia, ja käyttää netin ja somen alustoja vihapuheen levittämiseen. Andrew Taten tapaus on tämän vuoden räikeimpiä esimerkkejä siitä, miten miesvaltaista yleisöä yllytetään naisvihaan sosiaalisen median avulla.

Jotta sukupuolistuneeseen väkivaltaan voidaan vaikuttaa entistä vahvemmin myös käytännön tasolla, tulee Seri-tukikeskusten kaltaisten, väkivaltaa kohdanneille suunnattujen tukipalvelujen rinnalle tuoda lisää tällä hetkellä lähinnä kolmannen sektorin tarjoamia väkivallan tekijöiden tukipalveluita, kuten Lyömätön Linja. Miehet ry kannattaa Naisjärjestöjen Keskusliiton eduskuntavaalitavoitetta väkivallan sukupuolistuneen luonteen tunnistavien katkaisu- ja ennaltaehkäisyohjelmien järjestämisestä väkivallan tekijöille.

Hyvinvointialueilla on merkittävä rooli sukupuolistuneen väkivallan vastaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa esimerkiksi yhdessä kolmannen sektorin asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Tätä tulee koordinoida kansallisesti esimerkiksi varaamalla riittävät resurssit naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisen Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelmalle.

Sukupuolistunut väkivalta on ensisijaisesti patriarkaalisen yhteiskuntajärjestelmän tuottama ongelma. Miehet ry keskittyy omassa vaikuttamistyössään esimerkiksi miesten tekemän sukupuolistuneen väkivallan erilaisten syiden ja seurausten sanoittamiseen sekä väkivallan vastaisten politiikkatoimien edistämiseen. Parantamalla väkivallan tekijöille kohdennettujen palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta vastataan valtavaan tuen tarpeeseen varsinkin aikuisikäisessä miesväestössä. Samalla toteutetaan Istanbulin sopimuksen tavoitetta väkivallan tekijöiden saattamisesta vastuuseen, mitä tukee myös alkuvuodesta 2023 voimaan astuva suostumusperustainen seksuaalirikoslainsäädäntö.

Sukupuolistunut väkivalta loppuu vain sillä, että väkivaltaa tekevät eivät tee sitä. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, tarvitaan järjestelmätason poliittisia toimia, jotta väkivaltakulttuurin juurisyihin ja ilmenemistapoihin voidaan puuttua.

Touko Niinimäki.

Touko Niinimäki
Puheenjohtaja
Miehet ry


Blogeissa esitetyt näkökulmat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa tai edusta Naisjärjestöjen Keskusliiton kantaa.

Blogi on osa Naisjärjestöjen Keskusliiton 100 Naista Eduskuntaan -eduskuntavaalikampanjaa, johon voi tutustua täältä.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.