Hyppää sisältöön

Tiedote 26.10.2011

 

 

Kansainvälinen naistoiminta antoi sytykkeen suomalaisten naisjärjestöjen järjestäytymiselle sata vuotta sitten. International Council of Womenin perustajanaiset vuonna 1888 Yhdysvalloissa olivat vakuuttuneita siitä, että yhteistyöllä, ajatusten vaihdolla ja yhtenevällä esiintymisellä eri maiden hallitusten ja lainsäätäjien edessä saavutetaan enemmän kuin eristäytymällä pieniin kuppikuntiin. Tästä ajatuksesta syntyi kansainvälinen naisasialiike.

Suomalaiset naiset ovat saavuttaneet sadan vuoden aikana erittäin paljon, mutta edelleen meillä riittää työnsarkaa sekä suomalaisen naisten aseman parantamisessa että naisten ihmisoikeuksien edistämisessä globaalisti. Pääministeri Jäätteenmäen hallituksen ohjelmaan kirjattiin ensimmäisen kerran konkreettiset tasa-arvotavoitteet.

Naisjärjestöjen Keskusliiton satavuotisjuhlavuoden syyskokous kiirehtii valtioneuvostoa ja työmarkkinajärjestöjä toteuttamaan samapalkkaisuusohjelmaa. Tasa-arvon toteutumisen ehto on, että naisen euro on euro. Syyskokous vaatii naisia mukaan työmarkkinajärjestöjen johtotehtäviin.

Raamitulosopimuksen pohjalta tehtäviin liittokohtaisiin palkkaratkaisuihin pitää varata riittävä, palkkatasa-arvoa konkreettisesti edistävä osuus. Naisten euro on edelleen vain 82 senttiä, ja juuri valmistuneen selvityksen mukaan naisten palkanmaksu päättyikin 26.10.2011. Loppuvuoden naiset tekevät työtä ilman palkkaa verrattuna miesten vuosiansioon.

Työelämän ja perhe-elämän parempi yhteensovittaminen joustavine työaikoineen sekä perhevapaakustannusten tasaaminen parantavat naisten työmarkkina-asemaa. Syyskokous muistuttaa tasa-arvoministeriä sekä työmarkkinajärjestöjä siitä, että myös miehet ja koko yhteiskunta voittavat, kun työelämää muokataan perheiden tarpeiden mukaisesti.  

Naisiin kohdistuva väkivalta, prostituutio ja ihmiskauppa ovat globaaleja ongelmia, ja niiden kitkeminen vaatii uusia keinoja.

Naisten oikeuksien edistäminen on ihmisarvon ja -oikeuksien puolustamista. Meillä naisilla on avainrooli kamppaillessamme yhteiskuntien muutoksen puolesta. Parhaillaan arabimaiden kansannousut ja sen seuraukset eri maissa tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden naisten aseman merkittävään parantamiseen sekä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Naisjärjestöjen Keskusliiton satavuotisjuhlan syyskokous tukee arabimaiden naisten ponnistuksia saada yhtäläiset oikeudet ja osallistumismahdollisuudet naisille ja miehille. 

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.