Hyppää sisältöön

Tiedote 27.4.2009

Kesäkuussa käytävät europarlamenttivaalit ovat tärkeä vaikuttamismahdollisuus tasa-arvon edistämiseksi. Europarlamenttiin on saatava mahdollisimman monipuolista asiantuntemusta tasa-arvoasioista. Tämä vaatii meiltä äänestäjiltä aktiivisuutta! Äänestysprosentin nosto on yksi tärkeimmistä asioista. Vuoden 2004 EU-vaaleissa äänestysprosentti oli Suomen osalta 41,1 ja parlamenttiin valituista naisia oli 36 % . (Tällä hetkellä naisia Suomen edustajista on 42,9 %). Näitä lukuja on nyt syytä nostaa! Siksi haastamme kaikki naiset vaaliuurnille äänestämään naisia EU-parlamenttiin.

Parlamentin vaikutus EU:n päätöksenteossa on jatkuvasti kasvanut. Meidän on äänestämällä huolehdittava siitä, että työ tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän vastustamiseksi Parlamentissa jatkuu. Selvitetäänpä tällä kertaa, kuinka hyvin eurovaaliehdokkaamme tuntevat EU:n tasa-arvotyön ja kuinka he aikovat sitä edistää. Sen jälkeen onkin helppoa käydä äänestämässä tasa-arvoisempi Eurooppa!

Lisätietoja:
Pääsihteeri Leena Ruusuvuori

————————————————————————-

Naisten ja miesten tasa-arvo on yksi Euroopan yhdentymisen johtoajatuksia, ja tasa-arvotyötä on tehty mm. yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja samapalkkaisuuden edistämiseksi sekä syrjinnän, väkivallan ja häirinnän torjumiseksi. Naiset ja Euroopan Parlamentti-kyselytutkimukseen vastanneista suomalaisnaisista 39 % ajattelee, että Euroopan parlamentin tulisi sukupuolten tasa-arvoa edistääkseen asettaa etusijalle miesten ja naisten palkkatasa-arvo. Vastanneista 31 % näkee, että etusijalla tulisi olla taistelu väkivaltaa ja naiskauppaa vastaan, ja 21 % vastaajista valitsi tasa-arvoiset työllistymismahdollisuudet.

Työelämän tasa-arvotavoitteista ei saa luopua taantuman varjolla. Myös taantuman aikana yhteiskunnan hyvinvointia on edistettävä sellaisia toimilla, joiden avulla saavutetaan EU:n naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmassa vuosille 2006-2010 määritellyt tavoitteet. Nämä tavoitteet liittyvät kuuteen eri toiminta-alueeseen, joita ovat mm. työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen sekä naisten ja miesten yhdenvertainen taloudellinen riippumattomuus. Päätösten sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus) tulee ehdottomasti muistaa myös taloudellista taantumaa torjuttaessa. 1990-luvun laman jälkeen monien naisvaltaisten alojen työolot heikentyivät pysyvästi – toivottavasti tästä on opittu!

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.