Hyppää sisältöön

Tiedote 9.3.2010

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry haluaa perusopetuksen kotitalouden aseman vahvistamista ja oppituntien lisäämistä koko perusopetuksen ajalle.

Suomen työelämä on jakautunut poikkeuksellisen voimakkaasti miesten ammatteihin ja naisten ammatteihin. Esimerkiksi Euroopan unioni on antanut tästä epäkohdasta Suomelle huomautuksen. Segregaation purkaminen edellyttää asenteisiin vaikuttamista jo kouluaikana. Kouluopetuksen on tuettava arjen hallinnan taitoja ja tasa-arvoa käytännön oppimisen kautta antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä.

Perusopetuksen oppiaineista tasa-arvo ja arjen hallinta sisältyvät vain kotitalouden poikkitieteelliseen oppiaineeseen. Kotitalousopetuksen keskeisenä näkökulmana on kyky tehdä valintoja. Kotitaloustunneilla oppilaat toimivat yhdessä, niin tytöt kuin pojatkin, arjen hallinnan taitoja opetellen.

Kotitaloustunneilla kasvatetaan aktiivisia kansalaisia, jotka pystyvät toimimaan tiedostavina kuluttajina yhteiskunnassa. Oppiaineena se on kouluopetusta eheyttävä ja useiden muiden oppiaineiden tietoja käytäntöön soveltava ja syventävä. Kotitalous on lasten ja nuorten hyvinvointia parantava oppiaine, joka edistää moninaisin keinoin kestävää kehitystä ja tasa-arvoa yhteiskunnassa.

Kotitaloustunneilla tapahtuvaa käytännön tasa-arvokasvatusta on vahvistettava ja perusopetuksen kotitalouden tuntimäärää lisättävä – näin puretaan arjesta ja kotitöistä alkava segregaatio!

Lisätietoja:
Tuula Ahola, varapuheenjohtaja
Leena Ruusuvuori, pääsihteeri

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Keskusliitto yhdistää eri alojen toimijoita tavoitteelliseen työhön tasa-arvoisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi ja on kansainvälisesti aktiivinen toimija. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 62 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.