Hyppää sisältöön

Upp till bevis för regeringens jämställdhetsprogram – ge inte avkall på jämställdhetsåtgärderna

”Building Back Better” är FN-ledarnas påminnelse om principen för återuppbyggnad av samhället och ekonomin efter en kris: allting ska göras bättre än förut. I beslutsfattandet kring korrigeringen av de ekonomiska konsekvenserna av coronautbrottet bör man därför minnas att jämställdhet är en avgörande faktor för krishanteringen. Kvinnoorganisationernas Centralförbund anser det mycket viktigt att inte ge avkall på de jämställdhetsfrämjande reformerna i regeringsprogrammet. Om jämställdhetsmålen uppnås bidrar det även till en starkare ekonomisk bärkraft och främjar en socialt inkluderande utveckling även i framtiden.

Regeringen bör utarbeta ett ambitiöst jämställdhetsprogram med konkreta mål. Regeringsprogrammet omfattar åtgärder och reformer som är nödvändiga för att uppnå jämställdhet. Även under samhälleligt svåra tider bör man genomdriva reformer som har positiva, långtgående följder.

”Strukturella reformer kan inte lämnas ogjorda, inte ens på grund av coronasituationen. Många av jämställdhetsåtgärderna i regeringsprogrammet har stor inverkan – och om de lämnas ogjorda medför det negativa konsekvenser, även för ekonomin”, påminner Kvinnoorganisationernas Centralförbunds ordförande Eva Biaudet.

”Genom att satsa på jämställdhet kan vi öka välfärden, rättvisan och inkluderingen i samhället. Regeringens jämställdhetsprogram är ett viktigt redskap för detta”, fortsätter Biaudet.

Coronakrisen har framhävt många ojämställda strukturer. På lång sikt skulle till exempel familjeledighetsreformen underlätta den situation som många kvinnor har fått kämpa med under coronaisoleringen. Då vårdansvaret fördelas ojämnt i familjerna, har många kvinnor hamnat i en situation där de vid sidan om sitt lönearbete sköter barnen hemma och handlar mat till sina äldre föräldrar. Den höga belastningen och utmattning bland unga kvinnor konstaterades öka redan före coronakrisen. Dessutom har de atypiska anställningsförhållanden som berör många kvinnor blivit ännu mer osäkra. Den här våren har den största gruppen som ansökt om FPA:s arbetslöshetsförmåner varit unga kvinnor i åldern 20–24 år. Den kvinnodominerade vårdbranschen, som redan i vanliga fall har knappa resurser, har varit extremt hårt utsatt.

Det är utmärkt att de nordiska jämställdhetsministrarna har sammanställt god praxis och arbetar med en gemensam utvärdering av coronakrisen och dess inverkan på jämställdheten. Också Finlands utrikesministerium visar ett starkt stöd för kvinnornas rättigheter globalt och understryker jämställdhetens betydelse under coronapandemin. Kvinnoorganisationernas Centralförbund efterfrågar också att regeringens kommande jämställdhetsprogram verkligen omsätts i handling och att de konkreta åtgärderna uppföljs inom olika förvaltningsområden. 

Coronakrisens samhälleliga och sociala konsekvenser drabbar inte olika kön lika hårt. Om beslutens könskonsekvenser bedöms på förhand kan man minska de negativa följderna för jämställdheten. Krisingrepp och påföljande åtgärder får inte leda till att jämställdhetsutvecklingen stagnerar eller i värsta fall går bakåt.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.