Hyppää sisältöön

Peking + 25 -kansalaisjärjestöraportti

Peking + 25- kansalaisraportti on Naisjärjestöjen Keskusliiton selvitys naisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa.

YK:n neljäs maailmankonferenssi naisten aseman edistämiseksi vuonna 1995 tarkasteli ensimmäistä kertaa naisten asemaa kaikilla elämän ja yhteiskunnan aloilla tasa-arvon näkökulmasta. Toimintaohjelman pääperiaatteet ovat naisten aseman vahvistaminen, naisten ihmisoikeuksien toteuttaminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen valtavirtaistamalla. Vuonna 2020 vietämme Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 25-vuotisjuhlaa.

YK seuraa jäsenmaidensa hyväksymien ohjelmien ja päätösten toimeenpanoa 5-vuotiskausittaisella arvioinnilla. Valtioneuvosto laatii Pekingin toimintaohjelman Suomen maaraportit. Virallisen maaraportin lisäksi koostettava rinnakkaisraportti tuo esiin kansalaisjärjestöjen näkemykset tasa-arvon tilasta kansallisesti sekä niistä kansainvälisistä velvoitteista, joiden toteuttaminen ei ole vielä riittävästi edennyt.  Rinnakkaisraportista ja sen koordinoinnista vastaa Naisjärjestöjen Keskusliitto.

Ohjelma sisältää 12 osa-aluetta tavoitteineen ja toimenpiteineen;

 • Naiset ja köyhyys
 • Naisten kasvatus ja koulutus
 • Naiset ja terveys
 • Naisiin kohdistuva väkivalta
 • Naiset ja aseelliset konfliktit
 • Naiset ja talous
 • Naiset vallankäytössä ja päätöksenteossa
 • Institutionaaliset mekanismit naisten aseman edistämiseksi
 • Naisten ihmisoikeudet
 • Naiset ja tiedotusvälineet
 • Naiset ja ympäristö
 • Tytöt

Raportti on tuotettu yhteistyössä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia edistävien järjestöjen kanssa.

Kansainvälisesti Peking +25 –raportointia käsitellään esimerkiksi YK:n Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istunnoissa maaliskuussa 2020. Tätä ennen viralliseen valmisteluun osallistuu muun muassa Euroopan unioni ja Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Liity jäseneksi

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.