Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 
 

Ajankohtaista

02.08.2017

Tule korkeakouluharjoittelijaksi Naisjärjestöjen Keskusliittoon!

Naisjärjestöjen Keskusliitto hakee korkeakouluharjoittelijaa toimistolleen Helsingin keskustaan syksyksi 2017. Harjoittelun tarkka alkamisaika ja kesto sovitaan hakijan kanssa.

Harjoittelijan työtehtävät keskittyvät liiton viestintään ja tapahtumajärjestelyihin. Toivomme hakijalta kiinnostusta järjestö- ja tasa-arvotyöhön. Arvostamme sujuvaa tekstintuottoa ja kokemusta viestintätehtävistä, sukupuolentutkimuksen ja/tai tasa-arvokysymysten tuntemusta, oma-aloitteista työotetta ja kykyä tehdä yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa.

16.06.2017

Kevään viimeinen uutiskirje on ilmestynyt!

Lue uutiskirjeestämme Naisjärjestöjen Keskusliiton ja jäsenjärjestöjen kuulumisista, 100 tasa-arvotekoa -hankkeen tuoreimmista teoista ja tapahtumista sekä muista ajankohtaisista tasa-arvouutisista! Muistakaa myös merkata kalentereihinne tärkeät päivämäärät: 1.7. marssimme Helsingin Pride-kulkueessa, 13.-14.7. meidät ja monet jäsenjärjestömme löytää Porin SuomiAreenasta, 10.11. juhlimme 100 tasa-arvotekoa -hankkeen päätöstilaisuutta ja 29.11. järjestämme NJKL:n vuosikokouksen Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Jäsenjärjestöillämme on mahdollisuus asettaa ehdokkaita vuosikokouksessa käytävään hallitusvaaliin, lisätiedot ja ohjeet uutiskirjeessä ja nettisivuillamme.

19.05.2017

Toukokuun uutiskirjeemme on ilmestynyt!

Lue uutikskirjeestä, miksi pidämme oikeudenmukaisena sitä, että puolet ministereistä on naisia. Tutustu myös Naisjärjestöjen Keskusliiton ajankohtaiseen vaikuttamiseen naisten puolesta sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen sekä kunnallisen tasa-arvon edistämisen saralla. Kerromme kirjeessä myös 100 tasa-arvotekoa -hankkeen ja jäsenjärjestöjemme kuulumisista ja välitämme tietoa kotimaisista ja kansainvälisistä ajankohtaisista uutisista sukupuolten tasa-arvon kentällä. Lue myös, miten voit ilmoittautua mukaan 31.5. järjestettävään 100 tasa-arvotekoa -hankkeen kevätkatsaukseen ja merkitse kalenteriisi Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksen ajankohta 29.11.2017!

11.05.2017

Naiset kantavat suhteettoman suuren osan sote-uudistuksen kustannuksista

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että sote-uudistusta koskevassa lainsäädännössä ja sen toimeenpanossa huomioidaan uudistusten merkittävät naisiin kohdistuvat vaikutukset. Uudistuksen sukupuolivaikutuksia on arvioitava jatkuvasti uudistuksen edetessä, ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon naisnäkökulma ja naisten terveyden erityispiirteet. Sukupuolten tasa-arvosta ja naisten asemasta sote-uudistuksessa keskusteltiin 3. toukokuuta Naisjärjestöjen sote-klinikassa Eurooppasalissa.

02.05.2017

Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle turvakotilaiksi: Naisiin kohdistuva väkivalta mainittava uudessa turvakotilaissa

• Naisjärjestöjen Keskusliitto ehdottaa, että uudessa turvakotilaissa käytettäisiin lähisuhdeväkivallan sijaan Istanbulin sopimuksen terminologiaa naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja perheväkivallasta.
• Turvakotipaikkojen määrä tulee viipymättä nostaa Euroopan neuvoston suositusten ja Istanbulin sopimuksen edellyttämälle tasolle. Istanbulin sopimuksen edellyttämiä matalan kynnyksen palveluita on lisättävä.
• Naisjärjestöjen Keskusliitto edellyttää, että turvakotien rahoitus nostetaan viipymättä tasolle, joka mahdollistaa koko maan kattavan turvakotiverkoston toiminnan.
• Turvakotipalveluiden kansallisia laatusuosituksia vuoden 2017 aikana uudistettaessa on kuultava naisjärjestöjä ja vammaisia naisia, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia naisia ja maahanmuuttajanaisia edustavia tahoja.
• Nykyinen turvakotilaki mahdollistaa turvakotiin hakeutumisen myös lähisuhdeväkivaltaan rinnastuvista syistä. Käytäntöä ole Naisjärjestöjen Keskusliiton näkemyksen mukaan syytä muuttaa.
• Uudistuksen yhteydessä on varmistettava selkeät hoitopolut turvakotijakson jälkeisiin avopalveluihin. Avopalveluissa tulee olla tietoa ja osaamista naisiin kohdistuvasta väkivallasta.
• Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen yhteydessä onkin huolehdittava siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa työskentelevällä henkilöstöllä on riittävät tiedot naisiin kohdistuvan väkivallan erityispiirteistä ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevien naisten auttamisesta.

02.05.2017

Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta

Terveys- ja hyvinvointierot ja palveluiden yhdenvertainen saatavuus

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että sote-uudistus kaventaa sukupuolten välisiä ja sisäisiä terveyseroja vain mikäli erot eri sukupuolten välisessä ja tyttöjen ja eri-ikäisten naisten hyvinvoinnissa, osallisuudessa, terveydessä, sairastavuudessa ja kuolleisuudessa otetaan huomioon palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa.

Sekä yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin ylläpitämien sote-keskusten on sitouduttava yhtäläisin kriteerein sukupuolten tasa-arvon edistämiseen sekä työnantajina että palveluissaan (esim. terveyserojen kaventaminen sukupuolten välillä ja sisällä) ja valtion tulee palveluiden rahoittajana tätä julkisesti rahoitetuilta organisaatioilta edellyttää.

03.04.2017

Kuntavaalit 2017 - äänestä naista! Lue myös puoluejohtajien vastaukset tasa-arvoaiheisiin kuntavaalikysymyksiin

Naiset ovat aliedustettuina kunnallisessa päätöksenteossa. Naisten osuus kuntavaaliehdokkaista on kasvanut 1960-luvun lopulta lähtien ja naisten osuus ehdokkaista on ollut noin 40 prosentissa. Edellisissä kuntavaaleissa kasvu kuitenkin taittui ja naisten osuus ehdokkaista kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa neljään vuosikymmeneen.

Vuoden 2012 kuntavaaleissa naisten osuus ehdokkaista oli alle 39 prosenttia ja valituista noin 36 prosenttia. Vaikka naisten äänestysaktiivisuus on miehiä korkeampi, on naisten osuus valituista päättäjistä jäänyt heidän ehdokas- ja ääniosuuttaan pienemmäksi. Tämän vuoden vaaleissa noin 40 prosenttia asetetuista ehdokkaista on naisia.

22.03.2017

Uutiskirje 2/2017 on ilmestynyt!

Naisjärjestöjen Keskusliiton maaliskuun 2017 uutiskirje on ilmestynyt! Uutiskirjeestämme voit lukea ajankohtaisia kuulumisia muun muassa CSW-kokouksesta ja jäsenjärjestöistämme, Naisjärjestöjen Keskusliiton kannanotoista ja tulevista tapahtumista, kuntavaaleista, 100 tasa-arvotekoa -hankkeesta sekä monesta muusta ajankohtaisesta aiheesta.

07.03.2017

Alaikäisten avioliitot lopetettava myös Suomessa

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2017

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry:

Alaikäisten avioliitot lopetettava myös Suomessa

"Lapsiavioliitto ei koskaan ole lapsen edun mukaista. Miksi Suomessa edelleen sallitaan alaikäisten avioliitot? Usein syynä on alaikäisen nuoren raskaus. Meidän aikuisten tehtävä on kuitenkin tukea ja suojella nuoria kaikissa tilanteissa", sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. "On tärkeää muuttaa Suomen lainsäädäntöä siten, että alaikäisten avioituminen ei edes erivapaudella ole jatkossa mahdollista. Tämä on tärkeää Suomessa, vaadimmehan tämän periaatteen toteuttamista myös kansainvälisesti."

07.03.2017

Eduskunnan puhemies Maria Lohelan puhe "Kaduilla, kotona, netissä – Turvassa" -seminaarissa 7.3.2017

Eduskunnan puhemies Maria Lohela avasi seminaarin naisiin kohdistuvasta väkivallasta kansainvälisen naistenpäivän aattona tiistaina 7.3.2017 Pikkuparlamentin auditoriossa. Seminaarin järjestivät Ulkoasiainministeriö, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisten Linja ry ja eduskunnan naisverkosto.

 
 
  • We All
  • Wihuri-logo
  • OKMlogo
  • Naisten ääni
  • Minna
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy