Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 
 

Ajankohtaista

07.03.2017

Naisiin kohdistuva väkivalta poistettava Suomesta

Tiedote 7.3.2017
Julkaisuvapaa 7.3.2017

Naisiin kohdistuva väkivalta poistettava Suomesta

Kaduilla – Kotona – Netissä – TURVASSA!

Kansainvälisen naistenpäivän aattona ulkoasiainministeriö, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisten Linja ja eduskunnan naisverkosto muistuttavat ruusujen jakamisen sijaan, että Suomella on kyseenalainen kunnia olla Euroopan Unionin toiseksi väkivaltaisin maa naisille. 7.3.2017 järjestettävä seminaari Kaduilla – Kotona – Netissä – TURVASSA! nostaa esille ja jakaa tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä hahmottelee konkreettisia keinoja ja edellytyksiä, joiden avulla väkivallasta on mahdollista päästä irti.

”Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan perustellusti pitää yhtenä Suomen vakavimmista ihmisoikeusloukkauksista. Lähes joka toinen suomalaisnainen on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa 15 vuotta täytettyään ja noin kolmannes on kokenut väkivaltaa puolisonsa tai entisen puolisonsa taholta. Suomi on saanut eri sopimusvalvontaelimiltä ja muilta toimijoilta lukuisia huomautuksia naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyydestä ja riittämättömistä toimenpiteistä väkivallan poiskitkemiseksi Suomessa”, huomauttaa lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka ulkoasiainministeriöstä.

”Naisiin kohdistuva väkivalta liudennetaan usein lähisuhde- tai perheväkivallaksi, mikä vaikuttaa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan suhtautumiseen, ymmärtämiseen, tiedottamiseen ja siihen liittyvän osaamiseen. Tämä on erityisen huolestuttavaa ottaen huomioon naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyys Suomessa. Tietoa ja osaamista naisiin kohdistuvan väkivallan eri muodoista on lisättävä huomattavasti nykytasosta, jotta naisten ihmisoikeudet toteutuvat”, korostaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

Naisiin kohdistuva väkivalta on viime vuosina saanut uusia muotoja ja välineitä. Elämme elämäämme kodin ja kadun lisäksi nykyisin myös verkossa. Kaduilla – Kotona – Netissä – TURVASSA! -seminaari nostaa esille internetin ja teknologian aiheuttamat haasteet naisiin kohdistuvalle väkivallalle, mutta myös niiden tarjoamat mahdollisuudet naisten oikeudelle elää väkivallatonta elämää.

"Naisten Linjan työssä näkyy vahvasti teknologian ja sosiaalisen median vaikutus naisiin kohdistuvassa väkivallassa Suomessa. Kännykkää ja muita laitteita jäljitetään ja esimerkiksi sosiaalisen median tilejä monitoroidaan. Someen myös saatetaan painostaa antamaan tietynlainen kuva parisuhteesta ja parisuhteen ulkopuolisia kontakteja valvotaan tarkasti. Nettiä käytetään myös koston ja häpäisyn välineenä, esimerkiksi julkaisemalla yksityiskäyttöön tarkoitettuja alastonkuvia eron jälkeen”, sanoo Naisten Linjan toiminnanjohtaja Elina Nikulainen. ”On kuitenkin tärkeää muistaa, että netti ja teknologia eivät ole pelkästään haitallisia vaan ovat avanneet myös paljon mahdollisuuksia tiedonhakuun ja matalan kynnyksen tukeen paikkakunnasta riippumatta", toteaa Nikulainen.

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta eli ns. Istanbulin sopimus on ensimmäinen eurooppalainen oikeudellisesti sitova sopimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Sopimuksen tarkoituksena on ennalta ehkäistä ja poistaa naisiin kohdistuva väkivalta, suojella väkivallan uhreja sekä saattaa väkivallan tekijät edesvastuuseen naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Sopimusta sovelletaan kaikkiin väkivallan muotoihin.

”Suomi on ratifioinut Istanbulin sopimuksen ja siten sitoutunut tarjoamaan väkivaltaa kokeneille helposti saatavilla olevia tukipalveluita. Esimerkiksi turvakodit ovat välttämätön ja usein naisen hengen pelastava tuen muoto. Suomessa on kuitenkin sekä kansainvälisiin suosituksiin että väkivallan uhrien tarpeisiin nähden liian vähän turvakotipaikkoja. Lisäksi turvakotien alueellinen jakautuminen on epätasaista ja useiden erityisryhmiin kuuluvien naisten tarpeet jäävät turvakotipalveluissa täyttämättä. Tämä on suuri ihmisoikeusongelma, johon meidän tulee päättäjinä sote-uudistuksen yhteydessä aktiivisesti puuttua”, muistuttaa eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja Sari Raassina.

Ulkoasiainministeriön, Naisjärjestöjen Keskusliiton, Naisten Linjan ja eduskunnan naisverkoston seminaari Kaduilla – Kotona – Netissä – TURVASSA! järjestetään tiistaina 7.3.2017 eduskunnan pikkuparlamentissa klo 9—14.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka, ulkoasianministeriö 0295 351 154

Pääsihteeri Terhi Heinilä, Naisjärjestöjen Keskusliitto 040 530 5544

Puheenjohtaja Eva Biaudet Naisjärjestöjen Keskusliitto 050 314 0205

Naisverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Raassina, p. 050 523 2808

Toiminnanjohtaja Elina Nikulainen, Naisten Linja 050 4131 470


 
 
  • We All
  • Wihuri-logo
  • OKMlogo
  • Naisten ääni
  • Minna
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy