Hyppää sisältöön

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta: ulkoministeriön on sitouduttava feministiseen ulkopolitiikkaan

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta (IONK) esittää, että ulkoministeriö ottaisi käyttöön tasa-arvoa ihmisoikeusperustaisesti ja intersektionaalisesti edistävän ulkopolitiikan. Feministiseen ulkopolitiikkaan sitoutuneet EU-maat kokoavat verkostoa, johon Suomea ei ole kutsuttu mukaan. IONK luovutti suositukset ulkoministeri Pekka Haavistolle tänään maanantaina.

IONK suosittelee, että ulkoministeriö luo tasa-arvotyötä ohjaavan strategian ja toimintasuunnitelman. Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo ovat ihmisoikeusperustaisen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisiä tavoitteita. Siitä huolimatta Suomi ei kuulu tällä hetkellä Feminist Foreign Policy (FFP) -maihin, jotka ovat integroineet tasa-arvon ulkoasianhallintoon.

Voit lukea suositukset täältä.

”Synkkenevä turvallisuuspolitiikan tilanne ja maailmanlaajuiset kriisit vaikuttavat eniten jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin. Systemaattinen ja läpileikkaava tasa-arvon edistäminen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa auttaa varmistamaan, että Suomella on konkreettiset keinot valmiina toimia akuuteissa kriiseissä tasa-arvon edistämiseksi”, sanoo ulkoministeriön alaisen kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Eva Biaudet.

Suomi valittiin YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi 2022–2024. Työssä etusijalla ovat naisten ja tyttöjen oikeudet, joihin kohdistuu heikentämispyrkimyksiä ympäri maailmaa. Suomi on painottanut muun muassa vammaisten naisten, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sekä muiden haavoittuvassa asemassa olevien naisten oikeuksia.

Feministiseen ulkopolitiikkaan sitoutuneet maat

Feministiseen ulkopolitiikkaan on sitoutunut kahdeksan maata: Ruotsi, Ranska, Kanada, Meksiko, Saksa, Espanja, Libya ja Luxemburg. Maita yhdistää suunnitelmallinen työ tasa-arvon integroimiseksi koko ulkoasiainhallintoon.

”Ruotsi, Ranska, Saksa, Espanja ja Luxemburg kokoavat EU:n feministisen ulkopolitiikan maiden verkostoa, johon Suomea ei ole kutsuttu mukaan. Myös vuosittaisissa naisten asemaa käsittelevissä kansainvälisissä CSW-istunnoissa feministisen ulkopolitiikan maat muodostavat kasvavan kärkijoukon, joka on sitoutunut kasvattamaan naisten edustusta ja osallistumista kaikessa ulkopolitiikassaan. Suomen tulee sitoutua tasa-arvoa läpileikkaavasti edistävään ulkopolitiikkaan, jos haluamme olla tasa-arvon kärkimaa ja mukana kansainvälisessä vaikuttamisessa,” sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä.

Heinilä johtaa kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan alaista sukupuolten tasa-arvotyöryhmää, joka on kuullut Ruotsin, Meksikon ja Espanjan feministisen ulkopolitiikan malleja ja työstänyt suosituksia ulkoministeriölle.

Konkreettisia keinoja tasa-arvon edistämiseksi

IONKin suosituksissa ehdotetaan, että ulkoministeriö aloittaa ulkosuhteita koskevan tasa-arvostrategian- ja suunnitelman laatimisen, johon sisältyy koko ulkoasiainhallintoa koskevat, läpileikkaavat keinot tavoitteisiin pääsemiseksi sekä seurantajärjestelmä, indikaattorit ja raportointi.

Suosituksissa ehdotetaan myös tasa-arvoa ja naisten oikeuksia suurlähettiläspäivien 2022 teemaksi, kokoavan tasa-arvopolitiikan yksikön perustamista ulkoministeriöön, ulkoministeriön tilaamaa ja rahoittamaa Naiset, rauha ja turvallisuus 1325-rinnakkaisraporttia Afganistanin naisten tilanteesta ja ulkopuolisen teettämää selvitystä Suomen ulkopolitiikasta. Samalla on tärkeää kartoittaa koulutustarpeet ja kasvattaa määrätietoisesti resursseja tasa-arvotyöhön kaikilla ulkoministeriön osastoilla.

Suositukset sisältävät myös vähimmäis- ja tavoitetason, joiden toimenpiteet toteutuessaan vauhdittavat Suomen ulkopolitiikan tavoitteita naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi. 

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta IONK on valtioneuvoston asettama ja ulkoministeriön yhteydessä toimiva neuvoa-antava elin kansainvälisiä ihmisoikeusasioissa. Neuvottelukuntaan kuuluu jäseniä eduskuntapuolueista ja kansalaisyhteiskunnasta.

Lisätietoja:

Ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Eva Biaudet, puh. 050 512 1846, @EvaBiaudet
Ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan sukupuolten tasa-arvotyöryhmän puheenjohtaja, Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä puh. 040 530, @TerhiHeinilä

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.