Hyppää sisältöön

Naisjärjestöjen Keskusliiton seksuaalihäirinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisyn askelmerkit puolueille ja muille yhteisöille

#MeToo on nostanut esiin etenkin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan systemaattisen seksuaalihäirinnän yhteiskunnan eri osa-alueilla. Näistä viimeisimpänä Suomessa on politiikka. On tärkeää, että kaikki puolueet ja yhteisöt nyt varmistavat, että omat toimintatavat ovat kunnossa ja että rakenteilla tuetaan häirinnän ehkäisyä ja siihen puuttumista.

Erityisen haitalliset olosuhteet seksuaalihäirinnälle muodostaa valta-aseman väärinkäyttö. Poliitikot, esihenkilöt ja muut johtavissa asemissa olevat käyttävät merkittävää valtaa. Voidaankin ajatella, että johtavissa asemissa toimivilla henkilöillä ja organisaatioilla on korostettu vastuu paitsi oman toimintansa häirintään puuttumisessa myös suunnannäyttäjinä laajemmin. Teko voi täyttää tasa-arvolain seksuaalisen häirinnän tunnusmerkistön, vaikka se ei täyttäisi rikoksen tunnusmerkistöä. Kaikilla yhteisöillä on velvollisuus kehittää sellaisia toimintaohjeita ja rakenteita, joilla puututaan seksuaalihäirintään tehokkaasti myös silloin, kun rikoksen tunnusmerkit eivät täyty.

Pelkkien sanojen sijasta tarvitaan konkreettisia työkaluja ja toimia seksuaalihäirinnän sallivaan kulttuuriin puuttumiseksi. Olemme koostaneet alle 5+1 seksuaalihäirinnän ennaltaehkäisyn askelta. Ihanteellista olisi, että tällaisia ohjeita ei tarvittaisi; rakenteellisen seksismin takia ohjeistukselle on kuitenkin tilausta. 

Seksuaalihäirintää voi ennaltaehkäistä ottamalla seuraavat keinot käyttöön

1. Ennaltaehkäise – sitä vaatii laki

Aluksi on tähdellistä kartoittaa lähtötilanne. Seksuaalihäirinnässä on kyse rakenteellisesta syrjinnästä, ja siihen puuttuminen edellyttää rakenteiden uudistamista. Toimikaa niin, että häirintää ei synny. Häirinnän ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen on jatkuva prosessi. Koko yhteisö, mutta erityisesti siinä valtaa käyttävät ovat vastuussa sen varmistamisesta, että ilmapiiri tuomitsee häirinnän ja tukee siitä ilmoittamista.

Tasa-arvolain mukaan työnantajalla on velvollisuus ehkäistä ennakolta sukupuoleen perustuva syrjintä. Seksuaalihäirintä on lain kieltämää syrjintää. Seksuaalihäirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Työnantaja syyllistyy lain mukaan syrjintään, jos se laiminlyö tietoonsa tulleeseen häirintään puuttumisen.

2. Varmista prosessi toimintaohjeilla

Laatikaa toimintaohjeet häirintätilanteiden ja kaikenlaisen epäasiallisen kohtelun varalle. Lähtökohtana tulee olla suostumus: vain kyllä tarkoittaa kyllä, kaikki muu tarkoittaa ei. Varmistakaa, että prosessi on yksinkertainen ja nopea erityisesti häirintää kokeneelle. Sopiva paikka toimintamallin ylös kirjaamiseen on esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, joiden tulee olla ajantasaisia. Sisäiseen ohjeeseen kirjataan, miten häirintätapauksissa konkreettisesti toimitaan, ja niiden tulee olla kaikkien toimijoiden saatavilla.

Toimintamalliin on hyvä kirjata ainakin:

  • mitä kanavia häirinnän ilmoittamiseen on (kuten häirintäyhdyshenkilöiden kautta – varmista myös anonyymi ilmoittamisen mahdollisuus)
  • mitä tapahtuu, jos häirintää tulee ilmi
  • kuinka asiaa selvitetään eli prosessin kuvaus: kuinka osapuolia kuullaan sensitiivisesti (erikseen aina, kun häirintää kokenut niin haluaa) ja kuinka tilanne rauhoitetaan häiritsijän osalta
  • kuka on vastuussa toimia ja mikä taho päättää seuraamuksista – varmista myös, että toimintaohjeet kertovat, mitä tapahtuu, jos häiritsijä on oma esihenkilö tai johtaja
  • mitä mahdollisia seurauksia voi olla, jos todetaan, että häirintää on tapahtunut (puhuttelu, julkinen anteeksipyyntö, toiminnasta ulos sulkeminen määräajaksi, luottamustoimien menetys, varoitus, erottaminen kokonaan), ja milloin mikäkin toimi otetaan käyttöön
  • milloin häirintä on niin vakavaa, että rikoksen tunnusmerkit saattavat täyttyä ja tulee olla yhteydessä viranomaisiin, ja kuka tarjoaa siihen tukea.

Työturvallisuuskeskuksen sivuilta löytyy lisäohjeita niin häirintää kokeneille kuin työnantajille.

3. Luo syrjimätön kulttuuri turvallisemman tilan periaatteilla

Luokaa omat turvallisemman tilan periaatteet ja ottakaa ne tosiasialliseen käyttöön. Turvallisemman tilan periaatteilla pyritään luomaan käytäntöjä, joiden avulla kaikki kokisivat olonsa mahdollisimman turvalliseksi. On tärkeää, että toiminnassa mukana olevat ovat tietoisia turvallisemman tilan periaatteista ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Ohjeet toimivat vain silloin, kun jokainen toiminnassa mukana oleva puuttuu asiaan aina, kun ohjeiden vastaista toimintaa esiintyy.

Turvallisemman tilan periaatteiden tiloissa ei hyväksytä väkivaltaa, syrjintää tai loukkaavaa kieltä ja käytöstä. Voitte katsoa muiden turvallisemman tilan periaatteita malliksi omien ohjeistusten luomiseen (mm. THL ja Naisjärjestöjen Keskusliitto). 

4. Luo matalan kynnyksen ilmoituskanava häirintäyhdyshenkilöiden avulla

Valitkaa tapahtumien lisäksi kaikkeen toimintaan häirintäyhdyshenkilöitä, joihin toiminnassa mukana olevat tietävät voivansa olla yhteydessä mahdollisten häirintätilanteiden sattuessa. On suositeltavaa, että häirintäyhdyshenkilöitä on useita. Heidän valinnassaan tulee miettiä sitä, että kaikilla toiminnassa mukana olevilla on eri sukupuolesta ja taustasta riippumatta mahdollisimman matala kynnys ottaa heihin yhteyttä. Häirintäyhdyshenkilöt voivat auttaa tunnistamaan valta-asetelmia, tukemaan häirintää kokenutta ja varmistamaan sensitiivisyyden häntä kohtaan, kun tapauksia selvitetään. Häirintäyhdyshenkilöt on tärkeää kouluttaa tehtäväänsä niin yhteisön toimintamallista häirinnän suhteen kuin sensitiivisestä kohtaamisesta ja lainsäädännöstä.

5. Varmista puuttuminen hyvällä johtamisella

Vaikenemisen ja vähättelyn kulttuuri on rikottava, kaikenlaista ahdistelua, kiusaamista ja häirintää kokeneita uskottava ja siirryttävä sanoista tekoihin. Häirinnän kitkeminen lähtee tasa-arvo-osaamista sisältävästä johtamisesta: johtajalta on tultava viesti siitä, että mikään häirintä ei ole sallittua, vaikka se ei täyttäisikään rikoksen tunnusmerkkejä. Seksuaalihäirintään liittyy usein valta-asetelma, mikä on erityisen tärkeää tunnistaa. Myös johtavassa ja esihenkilöasemassa olevien tekemään häirintään on pystyttävä puuttumaan.

Johtajilla on velvollisuus varmistaa toimintakulttuuri, jossa seksuaalihäirintä ja -väkivalta yksiselitteisesti tuomitaan ja kokemuksia on turvallista tuoda julki. Pelkkä “nollatoleranssin” julistaminen ei riitä – johtajalla on vastuu toimia, jos häirintää tulee ilmi. Kaikenlainen häirintä ja kiusaaminen on selvitettävä viipymättä. Johtajalla on velvollisuus noudattaa sovittua toimintamallia ja varmistaa, että häirintä johtaa riittäviin toimenpiteisiin. Käytökseen on puututtava proaktiivisesti välittömästi sen tultua ilmi, ei vasta reaktiivisesti median pakottamana.

+ 1. Varmista osaaminen kouluttautumalla

Seksuaalihäirintään, kiusaamiseen ja ahdisteluun puuttuminen ja sen ennaltaehkäiseminen ei aina ole helppoa. Sukupuolisensitiivinen johtaminen vaatii erityisosaamista. Tasa-arvo-osaaminen ei tipahda taivaasta tai synny tyhjästä, vaan se vaatii osaamisen kartuttamista. Hankkikaa häirintäyhdyshenkilöiden lisäksi etenkin johtoasemissa oleville henkilöille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta, tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen, ja pitäkää osaaminen ajan tasalla. Sukupuolten tasa-arvo ei ole vain tuloksellisuuden väline vaan sen pitäisi olla itseisarvo.

Voit olla yhteydessä Naisjärjestön Keskusliiton asiantuntijoihin, jos haluat lisätietoja. Autamme eteenpäin tasa-arvon juurruttamiseksi toiminnassanne. Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestää syksyllä avoimen tietoiskun häirintään puuttumisesta, mihin yhteisöjen häirintäyhdyshenkilöt ovat tervetulleita. Seuraa kanaviamme lisätietojen saamiseksi!

Kirjoittajat

Ella Immonen.
Ella Immonen, koordinaattori,
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Merja Kähkönen.
Merja Kähkönen, vaikuttamisen suunnittelija, Naisjärjestöjen Keskusliitto


Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.