Hyppää sisältöön

Välkomna på medieträff: Varför behövs kvinnoorganisationerna på 2020-talet?

Anti-genusrörelsen är ett stort hot mot kvinnorna

Ett aktivt motverkande av rättigheter för kvinnor, könsminoriteter och sexuella minoriteter visar att jämställdhet inte ännu heller är en självklarhet.

”Anti-genusrörelsen är organiserad och välfinansierad och därför en av de största utmaningarna för jämställdheten. I Europa försöker den inte bara förhindra utveckling utan också avveckla redan existerande avtal och lagstiftning”, säger Kvinnoorganisationernas Centralförbunds ordförande Eva Biaudet.

”Kvinnoorganisationernas kraft ligger i samarbetet. När olika aktörer jobbar tillsammans är vi mycket starkare. Internationellt sett är vårt samarbete över parti- och yrkesgränser exceptionellt. Den här samlade styrkan behöver vi i allt ökande grad”, säger Biaudet.

Anti-genusrörelsens hot mot den västerländska demokratin och jämställdheten har noterats av flera parter även i Finland, bland annat utrikesminister Pekka Haavisto.


Vi har ännu inte stoppat jämställdhetens tillbakagång

Kvinnoorganisationernas Centralförbund, som fyller 110 år i år, är den största paraplyorganisationen för kvinnoorganisationer i Norden. Till förbundet hör 70 kvinnoorganisationer inom olika branscher, och medlemsantalet stiger varje år.

Jämställdheten och kvinnors och flickors rättigheter får hela tiden nya försvarare, eftersom jämställdheten ständigt ställs inför nya utmaningar: den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter till våld och hatretorik, klimatförändringen påverkar olika kön på olika sätt och FN har kallat det ökade våldet mot kvinnor till följd av coronapandemin för en skuggpandemi.


Kvinnorna kräver jämställdhet tillsammans 

Jämställdhetsutmaningarna är inte över. Det är fortfarande kvinnorna som tar ut över 90 procent av föräldraledigheterna. Kvinnans euro är 84 cent. I börsbolagen är andelen kvinnor i styrelserna 30 procent och bland de verkställande direktörerna 7 procent. Den debatt som #metoo-rörelsen satte igång går vidare. Kvinnoorganisationernas Centralförbunds talrika medlemskår visar att ojämställdhet fortfarande genomsyrar hela samhället. Förbundets medlemmar representerar många branscher, partier, teman och livssituationer som alla framhäver jämställdhet i sin verksamhet.

”Jämställdhetsarbetet uppkommer inte av sig självt. Vi anser att kvinnoorganisationerna har en viktig roll i det här arbetet. Det räcker inte med vilja, utan vi måste agera”, sammanfattar Kvinnoorganisationernas Centralförbunds generalsekreterare Terhi Heinilä.

Mer info om meddelandet och Kvinnoorganisationernas Centralförbunds jubileumsår:

Eva Biaudet, ordförande: [email protected], 050 512 1846

Terhi Heinilä, generalsekreterare: [email protected], 040 530 5544

Kvinnoorganisationernas Centralförbund är ett samarbetsorgan grundat år 1911 för kvinnoorganisationer som verkar för att främja jämställdhet. Förbundet har 70 medlemsorganisationer med sammanlagt mer än 400 000 medlemmar.

***

Kvinnoorganisationernas Centralförbunds 110-årsjubileum ordnas på Hanaholmen fredagen den 24 september 2021 kl. 14.30. På festseminariet talar bl.a. president Tarja Halonen, gästprofessorn vid Göteborgs universitet Cecilia Malmström och professorn i skådespelarkonst Elina Knihtilä.

Program: https://naisjarjestot.fi/tapahtumat/naisjarjestojen-suomi-juhlaseminaari/

Anmäl dig som distansdeltagare: https://www.lyyti.fi/reg/Naisjarjestojen_Suomi__Naisjarjestojen_Keskusliiton_110vuotisjuhlatilaisuus_6823

Förfrågningar om jubileet:
Heli Laakkonen, informatör, [email protected], 050 380 6545.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.