Hyppää sisältöön

Tasa-arvon takatalvi taklataan yhdessä – anti-gender-liikehdintä saa naisjärjestöt tiivistämään rivejään

Naisjärjestöjen Keskusliiton kevättapahtuma.
Paneelissa jäsenjärjestöjen kokemuksista anti-gender-liikehdinnästä olivat keskustelemassa Tania Nathan (Nicehearts), Anna Vuorio (Naistenkartano), Hanna Wendelin (Plan International Suomi) ja Emma Winiecki (YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomi). Keskustelua moderoi Naisjärjestöjen Keskusliiton Ella Immonen.
Kuva: Laura Karlin.

Vihapuhetta, tilaisuuksien ja toiminnan häirintää sekä työntekijöiden maalittamista. Muun muassa tällaista kuuluu naisten oikeuksien eteen työtä tekevien ihmisten työn varjopuoleen. Olemme jo pitkään tuoneet esiin anti-gender-liikehdintää uhkana sukupuolten tasa-arvolle ja naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksille. Käsillä olevan kehityksen valossa myös naisjärjestöjen tekemä työ on vaarassa. Haasteiden koetellessa on haettava liittolaisia ja toimittava päättäväisesti. Tasa-arvon parissa työtä tekevät järjestöt ja tukijat ovat positiivinen voimavara, jonka yhteistyössä on puhtia.

Anti-gender-liikehdinnällä viitataan erilaisiin toimijoihin, jotka vastustavat sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ilmiö on voimistunut maailmalla ja ulottaa lonkeronsa myös Suomeen. Eri lähtökohdista tasa-arvoa vastustavia tahoja kokoaa yhteen yhteisen keksityn vihollisen, niin kutsutun ”gender-ideologian” vastustaminen. Gender-ideologia on antifeministinen disinformaatiokampanjoinnin käsite, kuten tässä blogisarjassa on aiemmin tuotu esiin.

Tänä vuonna järjestämässämme jäsenjärjestöjen perinteisessä kevättapahtumassa oli teemana anti-gender-liikehdintä. Naisjärjestöt tasa-arvolla taantumusta vastaan – anti-gender-liikehdintä Suomessa ja EU:ssa -tapahtumassa jäsenjärjestöjemme edustajat jakoivat kokemuksiaan siitä, miten tasa-arvon vastainen liikehdintä näkyy heidän työssään negatiivisesti ja konkreettisesti. 

Koska anti-gender-liikehdintä ei muodostu mistään selkeärajaisesta yhdestä tahosta vaan on useiden, toisiinsa joskus ristiriitaisestikin suhteutuvien toimijoiden punouma, eivätkä he usein halua itse leimautua anti-gender-toimijoiksi, voi olla hankalaa tunnistaa ilmiötä. Anti-gender-toimijoiden kanssa saman arvomaailman jakavat pelaavat kuitenkin heidän pussiinsa. Kuten kevättapahtumassa puheenvuoron pitänyt sukupuolentutkimuksen dosentti, Suomen Akatemian tutkijatohtori Julian Honkasalo toi esiin, anti-gender-liikehdintä retorisine keinoineen normalisoi kauttaaltaan myös muita arvokonservatiivisia, antifeministisiä, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia vastustavia tahoja. Tällaiselle toiminnalle ei voida antaa tilaa tasa-arvon kustannuksella.

Jäsenjärjestöjen edustajat Nathan, Vuorio, Wendelin ja Winiecki lavalla keskustelemassa.
Kuva: Laura Karlin.

Naisjärjestöjen toimintaa häiritään häikäilemättömästi

Jäsenjärjestömme ovat huomanneet, että yleinen keskustelukulttuuri on koventunut. Tämä näkyy varsinkin sosiaalisessa mediassa. Kun valtaapitävät käyttävät vihaista puhetta, se signaloi virheellisesti muulle yhteiskunnalle, että tällainen käytös on hyväksyttävää. Yksi konkreettisimmista, jäsenjärjestöjen kollektiivisesti jaetuista anti-gender-liikehdintään liittyvistä kokemuksista on vihapuhe ja niin kutsuttu trollaaminen eli tahallinen provosoiminen ja huomionhakuinen kiusaaminen sosiaalisessa mediassa. Tasa-arvoon liittyvän viestintäkampanjan tekemiseen liittyy tasapainoilua ja se vaatii resursseja. 

Sama ilmiö on nähtävissä Naisjärjestöjen Keskusliiton sosiaalisen median kanavien kommenteissa tämänkin kampanjamme tiimoilta. Saamissamme kommenteissa kommentoijat ovat selvästi omaksuneet anti-gender-liikehdinnälle ominaisen puheenparren, jossa tikunnokkaan nostetaan “gender-ideologia”, vastustetaan feminismiä ja sukupuolentutkimusta, ymmärretään tahallaan väärin, yritetään uuvuttaa ja niin edelleen. Tasa-arvotoimijoille tuttuun tapaan kommentteja on saatu sekä miesten oikeuksia puolustavilta naisvihamielisiltä tahoilta, jotka käsittävät tasa-arvon nollasummapelinä sekä toisaalta pieneltä mutta hyökkäävältä joukolta, transvihamielisiltä “naisten oikeuksien puolustajilta”. Ihmisoikeuksista ei voida alkaa väitellä ja järjestöjen on pidettävä sosiaalisen median kanavat turvallisina seuraajilleen.

Anti-gender-toimijat vastustavat seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia ja pyrkivät rajoittamaan etenkin oikeutta aborttiin. Oireellista on kokea kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus ja sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus uhkana. Jäsenjärjestömme Nicehearts kertoi, että seksuaalikasvatusaiheiset TikTok-videot ovat saaneet niin myrskyisän vastaanoton, että kommenttiosio on jouduttu sulkemaan. Sateenkaari-ihmisten oikeuksia puolustavien postausten kommentteja on jouduttu moderoimaan ahkerasti. Häirintä on etukäteen arvattavissa, ja järjestöt joutuvat varaamaan resursseja sen siivoamiseen. Pahimmillaan anti-gender-liikehdintä on fyysinen turvallisuusuhka.

Uhka tasa-arvolle, demokratialle ja kansalaisyhteiskunnan toiminnalle

Yksi anti-gender-toimijoiden toimintatapa on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöntekijöiden maalittaminen. Maalittamisella tarkoitetaan jonkin tahon ottamista maalitauluksi ja ihmisten usuttamista tämän kimppuun. Samalla tämä on vääjäämättä myös työhyvinvointikysymys, jota jäsenjärjestömme ovat joutuneet käsittelemään työyhteisöissään. Esimerkiksi tyttöjen oikeuksia edistävä jäsenjärjestömme Plan International Suomi on joutunut tekemään henkilökunnan ohjeiden lisäksi järjestön kautta aktivisteina toimiville tytöille ohjeet, miten sosiaalisessa mediassa itseen kohdistuvaa vihapuhetta voi käsitellä. Anti-gender-liikehdintä on uhka demokratialle ja osallisuudelle. Demokratian kaventamisen lisäksi vaakakupissa on kansalaisyhteiskunnan toiminta. On muistettava, että demokratia ja tasa-arvo kulkevat käsi kädessä.

Anti-gender-toimijat hyödyntävätkin toiminnassaan demokratian työkaluja. He käyttävät oman agendansa edistämiseen ihmisoikeusretoriikkaa, jonka tarkoituksena on kuitenkin paradoksaalisesti kaventaa muiden ihmisoikeuksia. Näille toimijoille myös oikeusjärjestelmän kuormittaminen on yksi toimintatapa. Osa jäsenjärjestöistämme kertoi, että heistä on perättömästi tehty ja uhattu tehdä rikosilmoituksia ja kanteluita. Tiedetään, että tasa-arvoa edistäviä toimittajia ja aktivisteja vastaan kiusaamis- ja hiljentämismielessä nostetut oikeussyytteet ovat nousussa Euroopan unionissa. On mahdollista, että sama kehitys tulee näkymään Suomessa. Siksi onkin erityisen tärkeää varoittaa päättäjiä ja kansalaisia anti-gender-liikehdinnälle tyypillisistä piirteistä: antigenderistisissä äänenpainoissa ei ole täälläkään kysymys yksittäistapauksista vaan se on osa kansainvälistä, strategista ja hyvin resursoitua liikehdintää.

Tätä olemme halunneet tehdä anti-gender-liikehdintään liittyvällä kampanjallamme. Kun ihmisten tietoutta tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vastustavasta liikehdinnästä lisätään, se on helpompi tunnistaa omalle kohdalle osuessa. Anti-gender-liikehdinnän toimintatapojen ja retoristen keinojen paljastaminen on edellytys sille, että niihin kyetään vastaamaan tehokkaasti.

Näissä merkeissä lähetimme kevättapahtumassamme terveisiä korkean tason päättäjille. Kerroimme kokemuksistamme ja peräänkuulutimme aktiivisempaa väliintuloa tasa-arvon takatalveen puuttumiseksi Suomen ja EU:n tasolla. Meillä ja maailmalla voimistuneeseen anti-gender-liikehdintään on vastattava vakavuudella ja varmalla otteella. Toimme esiin myös median vastuuta anti-gender-liikehdintään perehtymisessä ja asian käsittelemisessä. Jotta nurinkuriseen sukupuolten tasa-arvon kehityskulkuun voidaan puuttua, pitää asiat tunnistaa, nimetä ja uskaltaa tuoda päivänvaloon. Kiitos tästä rohkeille jäsenjärjestöillemme ja niiden edustajille, jotka jakoivat asiantuntemustaan kanssamme. Rakenteellisia uudistuksia odottaessa naisjärjestöt tiivistävät rivejään ja jatkavat vankkumatonta yhteistyötä tasa-arvoisemman huomisen takaamiseksi.

Ella Immonen.

Ella Immonen
Kirjoittaja on Naisjärjestöjen Keskusliiton tapahtumakoordinaattori, joka on käsitellyt maisterintutkielmissaan isien perhevapaiden käytön perusteluja ja YouTuben ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoiden digitaalista intiimiyttä. 

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.