Hyppää sisältöön

Ulkoministeriön kansalaisjärjestökuuleminen Euroopan neuvoston Reykjavikin huippukokouksesta 16.-17.5.2023

Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää ulkoministeriötä mahdollisuudesta tulla kuulluksi Euroopan neuvoston Reykjavikin huippukokouksesta 16.-17.5.2023.

Suomi on ulkopolitiikassaan painottanut muun muassa vammaisten naisten, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sekä muiden haavoittuvassa asemassa olevien naisten oikeuksia. Nyt tätä työtä vastaan hyökätään, eikä vain Ukrainassa. Euroopan yhtenäisyyttä yritetään murtaa sisältäpäin, ja ensimmäisenä tulilinjalla ovat Euroopan unionin perusoikeuskirjan arvot. Demokratia ja tasa-arvo tarvitsevat toinen toisiaan: kun tasa-arvo heikkenee, väkivalta voimistuu. Siksi kumpaakin pitää puolustaa samaan aikaan.

EU-mailta pyydetään sitoutumista yhteisiin arvoihin; ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioon, sillä ne ovat uhattuna Euroopassa. Suomen on tärkeää näyttää tukensa Euroopan neuvostolle ja vahvistaa ihmisoikeusperustaista ja tasa-arvoa edistävää ulkopolitiikkaa.

Tämä tarkoittaa tukea Ukrainalle mm. tilapäisen tuomioistuimen perustamisessa, tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja haavoittuvassa asemassa oleville ympäri Euroopan sekä vahvistusta ilmasto- ja demokratiatyölle.

Ukraina – kaikki tuki ihmisoikeusrikkomusten tuomitsemiseen

 • International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine (ICPA) on hyvä askel sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten selvittämiseen. Suomen ja kansainvälisen yhteisön on tuettava Ukrainaa keräämään, dokumentoimaan ja säilyttämään todisteita Venäjän tekemistä ihmisoikeusloukkauksista
 • Suomen on tärkeää tukea Ukrainan ihmisoikeuspuolustajia ja kansalaisjärjestöjä ja osaltaan varmistaa, että esimerkiksi leskeksi ja kodittomaksi jääneet sekä seksuaaliväkivallan uhrit saavat apua heti
 • Venäjän jäädytettyjen varojen tuotot on ohjattava Ukrainan tukemiseen.
 • Kansainvälisen yhteisön on jatkettava tukeaan Ukrainalle ja sen Naiset, rauha ja turvallisuus 1325-toimintaohjelman toimeenpanolle.
 • Suomen on aktiivisesti edistettävä sitä, että naiset ovat mukana kaikissa neuvottelupöydissä, jossa päätetään heitä koskevista asioista. Naisten roolia rauhanrakentajina- ja neuvottelijoina on tärkeää korostaa 1325- päätöslauselman mukaisesti.
 • Ukrainalaisten lasten pakkosiirrot Venäjälle rikkovat räikeästi lasten oikeuksia, ja ne ovat itsessään sotarikoksia ja täyttävät kansanmurhan kriteerit. Suomen ja muiden jäsenmaiden on tuettava paikan päällä toimivia aktivisteja ja kansalaisjärjestöjä, jotka yrittävät huolehtia mm. pakkosiirrettyjen palauttamiseksi
 • Seksuaaliväkivaltaa on käytetty Ukrainassa systemaattisesti sodankäynnin välineenä, ja
  seksuaaliväkivalta on myös yleistynyt ukrainalaisessa yhteiskunnassa militarisaation myötä.
  Kyse on sotarikoksista ja seksuaalirikoksista, ja Suomen on tuettava kaikin keinoin näiden rikosten dokumentointia, tutkintaa ja tuomitsemista. Seksuaaliväkivallan uhrit tarvitsevat erityistä tukea niin terveydenhoidon kuin psykososiaalisen tuen osalta. Erityisen tärkeää on huolehtia väkivaltaa kokeneiden seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista, mukaan lukien oikeudesta aborttiin. Tästä on huolehdittava myös niissä maissa, joihin ukrainalaisia pakenee, ml. Puola.
 • Äitiysterveyspalvelut, kuten oikeus turvalliseen synnytykseen, on turvattava
 • Sukupuolinäkökulma tulee valtavirtaistaa kaikkiin kansainvälisiin avustusohjelmiin. 

Naisiin kohdistuva väkivalta ja anti-gender

 • Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen Istanbulin yleissopimusta vastaan on hyökätty anti-genderin toimesta
 • Suomen tulee tehdä osansa, jotta maat allekirjoittavat ja ratifioivat sopimuksen ja jotta se toteutetaan tehokkaasti. Sopimus tulee myös nähdä keskeisenä osana uusien maiden mahdollista neuvoston jäsenyyttä.
 • Sukupuolten tasa-arvoa ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia vastustava anti-gender-liike yrittää viedä jo ansaittuja oikeuksia myös parlamentaaristen puolueiden sisällä.
 • Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet, mukaan lukien oikeus aborttiin, on pidettävä jatkuvasti esillä ja niitä on puolustettava.  Äitiysterveyspalvelut, kuten pääsy ehkäisyyn, raskauden aikainen seuranta ja turvallinen synnytys on turvattava.
 • Anti-gender-liikkeeseen vastaaminen ja tasa-arvotyö ylipäätään vaatii intersektionaalista otetta. Anti-gender-liikkeeseen vastataan parhaiten rakentamalla alliansseja kaikkien sellaisten toimijoiden kanssa, jotka jakavat samat arvot.
 • Naisjärjestöjen Keskusliitto on koonnut kattavan anti-gender-tietopaketin, jossa käsitellään liikehdinnän toimintatapoja, juuria ja rahoitusta.
 • Erityistä huomiota on kiinnitettävä väkivallan tunnistamiseen terveydenhuollossa ja esimerkiksi vammaisten naisten kohtaamaan väkivaltaan, joka usein jää piiloon.

Afganistanin naisilla useita ehdotuksia naisten oikeuksien tukemiseksi

 • Afganistanin naisia ei saa unohtaa nyt, kun he tarvitsevat kansainvälistä yhteisöä ja Suomea enemmän kuin koskaan ennen. Tämä oli keskeinen viesti Naisjärjestöjen Keskusliiton tuottamassa ja ulkoministeriön rahoittamassa Afganistanin naisten ääni -selvityksessä, jossa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa Suomen osallistumista Afganistanin kansainväliseen operaatioon maan naisten näkökulmasta.
 • Haastatellut naiset korostavat, että Suomi voi kansainvälisillä areenoilla, erityisesti YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja EU:ssa, nostaa yhä uudestaan ja uudestaan afgaaninaisten tilanteen ja tukemalla Afganistaniin liittyviä aloitteita.
 • Suomen tulee ottaa pikimmiten käyttöön humanitäärinen viisumi. Moni Suomen kanssa yhteistyötä tehnyt naisihmisoikeuspuolustaja on Talibanin valtaannousun jälkeen hengenvaarassa.
 • On hienoa, että Suomi on EU:n mukana antamassa pakolaisaseman ja suojelua sukupuolen perusteella Afganistanin naisille. Koska Suomen ja muiden kumppanimaiden lähetystöt Afganistanissa on suljettu, turvapaikan hakeminen on kuitenkin käytännössä mahdotonta.
 •  Afghan Women Scholars -hanke tukee Afganistanin naisten mahdollisuuksia suorittaa tutkinto loppuun länsimaissa, mutta mukana ei ole vielä yhtään korkeakoulua Suomesta.
 • Suomen on tärkeää etsiä keinoja tukea koulujen avaamista tytöille ja naisille kaikilla koulutuksen asteilla ja oppiaineissa, mukaan lukien yliopistot. Tässä voidaan hyödyntää tässä vaihtoehtoisia keinoja, kuten radiota ja etäyhteyksiä.
 • Afganistaniin tarvitaan koko maan kattava ihmisoikeuksien monitorointi. Ihmisoikeusrikkomusten raportointi on tällä hetkellä heikoissa kantimissa, mutta vain luotettavan dokumentoinnin avulla Taliban voidaan saattaa vastuuseen teoistaan. Tässä luonteva toimija on YK:n ihmisoikeusneuvosto.
 • Monet naiset toivoivat keskusteluyhteyden ja vuoropuhelun rakentamista Talibanin ja Afganistanin naisten välille ja nopean kommunikoinnin kanavan muodostamista.
 • Yksi naisten esiin nostama toive on kevyempi tapa hakea rahoitusta pienille, naisten asemaa vahvistaville kansalaisjärjestöhankkeille. Naiset perustavat nyt pieniä oma-apuryhmiä ja nämä ryhmät tarvitsevat tukea.

Tasa-arvoa edistävä ulkopolitiikka tukemaan ihmisoikeusperustaisuutta

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.